Nyheter

1700 på venteliste for fastlege

Pasienter over hele Norge mangler fastlege. Så også i Nittedal, hvor i underkant av 2000 personer står på ventelister hos bygdas leger.

Over hele landet meldes det om mangel på fastleger. Dette gjelder også i Nittedal, hvor siste tilgjengelige oversikt på helsenorge.no viser at i overkant av 1700, 1719, personer står på venteliste hos bygdas fastleger.
At 1700 står på venteliste for å få fastlege, betyr ikke nødvendigvis at de mangler lege. Det regnes med at flere av de på venteliste har fastlege i andre kommuner. Noen av de er også personer som har flyttet hit fra andre kommuner, og følgelig har fastlege i sin gamle kommune. At man når man flytter til en ny kommune ønsker å ha fastlegen i sin nye hjemkommune er forståelig. Følgelig setter man seg opp på liste hos en av bygdas fastleger.

Finnes ledige plasser

Men dersom du er en av de som trenger ny fastlege, fortvil ikke. Det finnes fremdeles leger her i bygda som har ledig plass på sine lister.

Ser man på oversikten på helsenorge.no, viser den at det er 360 ledige plasser ved bygdas legekontorer. Disse ledige plassene er i all hovedsak knyttet til det nyopprettede, kommunale legekontoret på Mo og Hakadalslegene.

For å avhjelpe mangelen på fastleger, jobbes det også med å få utvidet det kommunale legekontoret på Mo.

Dette legekontoret, som holder til på dagtid i lokalene til legevakta, har vist seg å være en suksess.

Her er oversikten over bygdas leger

FastlegeLegekontorLedige plasserAntall på venteliste
Ingar BareidHaganlegene0 ledige100
Kristin Broch-DueHaganlegene0 ledige168
Laila FarnesHakadal legekontor0 ledige3
Tore Francis FarnesHakadal legekontor0 ledige35
Bernt Chr. HellerudHaganlegene0 ledige95
Oksana KalvaagHakadal legekontor0 ledige
Liste uten fast legeHakadal legekontor285
Liste uten legeMo komm. legekontor144
Knut Inge NymoenRotneslegene0 ledige168
Therese NysætherHakadal legekontor0 ledige37
Truls Henrik Hellvik OlsenHaganlegene0 ledige32
Fredrik Flittie OnstadRotneslegene0 ledige202
Thusbyanthan SamythambyMo komm. legekontor31
Helene Onsrud SkaarRotneslegene0 ledige252
Åge SlyngstadliRotneslegene0 ledige166
Cecilie SmithHaganlegene0 ledige177
Bashir Kadim SubraSlattum legekontor10
Anne Guus VerhoevenRotneslegene0 ledige138
Magne Bergh ÅnonsenRotneslegene0 ledige146