Nyheter

Bompengesjokk i byene

Regjeringen vil skrote bompengerabatten for elbiler i bomringene. – Det kan bli en sjokkregning for bilistene hvis elbilrabatten skrotes. I tillegg vil regjeringen åpne for å ta inn mer bompenger på veier som går inn til de store byene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Bompengene for elbilistene kan øke og det kan bli høyere bompenger på tilfartsveiene til de store byene, med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. I tillegg vil de fjerne dagens tilskuddsordning der storbyene kan bruke midler på å redusere bompengetakster når byvekstavtalene skal reforhandles.   

– Det kan bli bompengesjokk for mange som har behov for bil i dag. Vi er oppgitt over at løsningen på byenes trafikkproblemer er stadig økte bompenger, sier Handagard.  

Rushtidsprising av kollektivtrafikken  

Samtidig som dagens byvekstavtaler videreføres, vil regjeringen åpne for nye virkemidler for å begrense trafikken inn til byene. De vil også åpne for å øke prisene på kollektivreiser i rushtiden.  

–  Rushtiden er der av en grunn. Mange trenger å reise på samme tid, og ved å øke prisene i rushtid så rammer du de som ikke kan reise på andre tidspunkt. Dette er en utvikling vi går sterkt imot. Vi mener virkemidlene bør være flere avganger, mer fleksible billettyper og at alternativer til bilen bygges ut slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt, sier Handagard.  

Samlede bompenger går ned 

Regjeringen vil ta inn 100 milliarder i bompenger i perioden. Dette er en nedgang fra beregningen i forrige NTP, der det var beregnet 123 milliarder i bompenger.  

– Selv om totale bompenger ikke er ventet å øke, er vi bekymret for utviklingen i byene og på de enkelte korridorene. Vi imøteser et samlet bompengeregnskap som gir bedre oversikt over hvor bompengene kreves inn, hvilke prosjekter de går til, og hvor høy belastningen er på den enkelte transportkorridor. Et slikt regnskap vil gi bedre oversikt for å avvikle bompengesystemet på sikt, sier Handagard.