Nyheter

Det hjalp ikke med fakkelborg

Det hjalp ikke verken med fakkelborg eller hvor mye forslagstillerne appellerte. Flertallet i kommunestyret sa nei til å vedta et forslag som uttrykte solidaritet med det palestinske folket og oppfordret Nittedal kommune til å slutte å handle med firmaer som har interesser i de områdene som er okkupert på Vestbredden og i Gaza.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Med disse ordene innledet SVs Ida Carhrine Ruud til nok en Palestina-debatt i kommunestyret. Denne gangen hadde SV, Rødt, AP, SP og MDG gardert seg mot at et motvillig flertall kunne blokkere at en debatt om Israels krigføring i Gaza og hva Nittedal som kommune kunne bidra med, kom opp. De sørget for at temaet denne gangen ble satt på sakskartet, og ikke som en interpellasjon som sist. En interpellasjon kan man blokkere, men blir den satt opp som «sak» må kommunestyret debattere saken.

Forslaget til vedtak som det skulle debatteres over, lød som følger:
1. Kommunestyret ber om en sak for å innarbeide føringer som sikrer at kommunen ikke handler med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.
2. Nittedal kommune fordømmer Hamas’ angrep på sivile 7.oktober og Israels vedvarende angrep på og bombing av sivile. Det må sikres en umiddelbar våpenhvile for å forhindre ytterligere tap av uskyldige menneskeliv og ødeleggelse av hus og infrastruktur. Gisler og fanger på begge sider må også settes fri. Blokaden av Gaza og okkupasjonen av de palestinske områdene må opphøre.
3. Nittedal kommune oppfordrer nasjonale myndigheter til å ta imot skadde og traumatiserte barn fra Gaza for medisinsk behandling dersom dette etterspørres.

Følelsesladet debatt

Som sist, ble det en følelsesladet debatt. Flere av talerne fra partiene bak forslaget, argumenterte hardt. Med argumenter om å vise medmenneselighet og solidaritet, at tusenvis av uskyldige barn drepes, at det er viktig at Nittedal viser at de ikke støtter apartheidstaten Israel, prøvde representanter for forslagstillerne å vinne gehør hos flertallet.

Flertallet på sin side følte nok presset, men repliserte at krigen i Gaza er utenrikspolitikk, noe som ligger utenfor hva et kommunestyre skal befatte seg med. Flertallsrepresentantene kunne heller ikke noen grunn til at Nittedal skulle gå i front på en sak Stortinget har avvist. Norge, og slett ikke Nittedal, kan gå i front på en sak uten bred internasjonal støtte.

Høyres Kirsten Warberg var den som hadde fått den nok litt utakknemlige jobben med å målbære flertallets syn.

Hun henviste til utenriksminister Espen Barth Eides ord om at det kan være uklokt å vedta sanksjoner som ikke er forankret i nasjonale vedtak.

– Dette kan fort bli et tomt vedtak, sa hun.

Hun understreket at de, i likhet med verdenssamfunnet, er bekymret for situasjonen.

Høyres bekymring for situasjonen ble fulgt opp av Venstres Inge Solli. Solli støttet Warberg i at eventuelle tiltak må forankres sentralt.
Men her fikk de raskt svar. Flere talere trakk linjene tilbake til kampen mot apartheid på 1970- og 80-tallet, en kamp hvor Norge tok en lederrolle – en kamp hvor ikke minst mange norske kommuner spilte en viktig pådriverrolle.

Hva skal vi med lokaldemokratiet

Det ble i debatten fra flere partier vist til at kommunestyret i sin tid var kjapt ute med både å fordømme Russlands invasjon av Ukraina og innføre lokale tiltak.

Høyres Marius Egeberg mente imidlertid at det er stor forskjell på kommunestyrets vedtak i de to sakene. De kan rett og slett ikke sammenliknes, mener Ekeberg.

Foto: Privat

– I Ukraina-saken fulgte vi bare opp det Stortinget vedtok. Det var også samordnet med våre allierte. I denne saken har Stortinget sagt det motsatte, og det har ikke kommet noe felles forslag fra våre allierte, og da går ikke Norge sologang, sa Egeberg.

Uttalelsen fra Marius Egeberg fikk flere til å steile.

– Hva skal vi med lokaldemokratiet hvis vi skal vente på nasjonale føringer for hva vi skal mene i et kommunestyre, lurte SVs Ida Cathrine Ruud på.

Men verken forslagstillernes appeller eller fakkelborgen som møtte representantene på vei inn til møtet hjelp. Flertallspartienes syn, ett syn som også INP støttet, fikk flertall.

Flertallsforslaget lyder i all korthet som følger. Kommunestyret viser til at det ikke er et kommunalt anliggende å utforme landets utenrikspolitikk. På denne bakgrunn tar ikke kommunestyret stilling til innholdet i denne sak.

Så får kanskje Rødts kommentar da vedtaket var fattet stå for flere av forslagstillernes syn? «Dette var å ta en Pilatus (vaske sine hender)».

Les mer

Det hjalp ikke med følelsesladet appell for Gaza

SV vil ha handling lokalt mot Israels krigføring i Gaza