Arbeidsliv

Færre uten arbeid

Det er ingen krise i næringslivet, ihvertfall ikke i de deler der nittedølene jobber. Nav melder om synkende ledighetstall.

Ikke vet vi om den nyvalgte ordføreren Rune Winum har tenkt å begynne å bruke Kåre Willochs berømte «alt går nå så mye bedre». Men det går tydeligvis godt der hvor nittedøler er ansatt.

Nav fremlegger hver måned en statistikk over antall personer som har meldt seg arbeidsledige. Den viser en nedgang, riktignok liten. men likefullt en nedgang i den registrerte ledigheten her i kommunen.

Tallene viser at fra september til oktober sank ledigheten fra 1,7 til 1,5 av den samlede arbeidsstyrken her i bygda. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Synker på Romerike

Går vi til tallene for de andre kommunene på Romerike, ser vi at Nittedal, sammen med Rælingen, er de kommunene med størst nedgang. Men også de fleste andre kommunene på Romerike opplever nedgang. Av de elleve kommunene på Romerike er det bare Hurdal og Gjerdrum som opplever økning i ledigheten. De andre kommunene opplever uendret eller lavere ledighet.

Med en registrert ledighet på 1,5 prosent ligger vi også helt i bånn hva arbeidsledighet angår. Bare Hurdal, med en ledighet på 1,3, har lavere registrert ledighet enn oss.

Høyest ledighet på Romerike har «som vanlig» flyplasskommunen Ullensaker, med en ledighet på 3,1 prosent. For Romerike som helhet, er ledigheten på 2,1 prosent, som er uendret fra forrige måned.

Tallenes tale

KommuneSeptemberOktoberEndring
Aurskog-Høland2,22,1-0,1
Rælingen2,22,0-0,2
Lørenskog2,62,6
Lillestrøm2,42,3-0,1
Nittedal1,71,5-0,2
Gjerdrum1,81,9+0,1
Ullensaker3,13,1
Nes2,02,0
Eidsvoll2,22,1-0,1
Nannestad2,01,9-0,1
Hurdal1,21,3+0.1
Romerike gj.snitt2,12,1