Politikk

Gir ikke opp kampen for «nattog» til Nittedal

Har du irritert deg over at byturen må avsluttes tidlig for å rekke siste tog hjemover? SVs Markus Tønseth gir ikke opp sin kamp for at VY skal kjøre «nattog» på Gjøvikbanen.

Ingen kan beskylde SVs Markus Tønseth for ikke å tale togets sak i kommunestyret. I november leverte han en interpellasjon til kommunestyret der han tok opp spørsmålet om at det fra politisk hold, les ordfører, blir rettet en henvendelse til Vy om å sette opp et senere lokaltog fra Oslo til Nittedal.

Foto: Nittedal SV

I dag er det slik at siste tog fra Oslo til Nittedal, som er regiontog til Gjøvik med stopp der det trengs, går fra Oslo klokken 00:04. SV-representanten skriver i sin interpellasjon at det, om ikke hver dag så ihvertfall natt til lørdag og natt til søndag, kunne bli satt opp en avgang for eksempel mellom klokken 01:00 og 02:00.

Det går buss

Nå må det skytes inn at selv om det ikke går tog inn i de små timer, så går det sene nattbusser fra Oslo til Nittedal. Siste buss fra Oslo natt til lørdag/søndag går fra Oslo klokken 03:25. Denne bussen kjører også opp Stasjonsveien til Nittedal stasjon før den fortsetter som ringbuss i Hakadal. Så de som bor i Nittedal har liten grunn til panikk med tanke på å komme seg hjem i helgene.

Da er det verre for de som bor videre opp mot Gjøvik. De har i realiteten to valg: Enten så må de avslutte festen så de rekker toget ved midnatt, eller så er det å fortsette festen frem til første morgentog. Det går lørdag/søndag morgen kl. 07:04 – bare til orientering.

Utsatt

Interpellasjonen skulle opprinnelig vært behandlet i kommunestyret i november. Men grunnet stor saksmengde, ble den besluttet utsatt til desember-møtet.
Heller ikke i desember-møtet rakk man å behandle Tønseths interpellasjon. Den ble derfor utsatt nok en gang. Da det ikke er noe ordinært møte i kommunestyret i januar, er saken derfor satt opp til behandling i mandagens møte.

Tatt i betraktning de sakene som er satt opp på sakskartet til møtet mandag 12., så burde det være mulig å få behandlet interpellasjonen på dette møtet…..

Les også

Kanskje får vi «nattog» til Nittedal