Nyheter

Håper å få tilbake gatelyset før jul

Det har strømmet inn klager til kommunen på veibelysningen i Trekullveien. Nå er utbedring bestilt.

Beboerne i Trekullveien på Kruttverket har vært plaget med manglende belysning i store deler av veien.

Første feilmelding kom inn til kommunen allerede i januar i år, og siden har de strømmet inn. Nå, snart ett år siden første klage, kan kommunen melde at det er håp om en snarlig slutt på den lokale mørketida i det aktuelle området.

Enhetsleder Bjørn Rønholt i Nittedal kommune, uttaler til Varingen at problemene med veibelysningen i området henger sammen med en større feil i området. Etter hva som blir opplyst rammer feilen ikke bare Trekullveien, også Georg Frølichs vei er rammet. Rønholt kan fortelle at feilen nå er lokalisert, og at det er bestilt utbedring fra kommunens driftsoperatør.

Enhetslederen legger til at dette er en større jobb som vil ta tid, men han håper at alt er i orden og lysene tilbake langs de nevnte veiene før jul.