Politikk

Kritisk boligmangel for studentene

Med alt for få studentboliger og et privat leiemarked i sterk endring, kjemper studentene en fortvilet kamp om leieboligene. Under Arendalsuka lanseres Studentindeksen – et samarbeide mellom flere aktører. – Vi håper tallene vil vekke politikerne, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Foto: Pixabay

Dyrtid og høye boligpriser fører til at sterkere kjøpegrupper velger eller blir presset ut i leiemarkedet. Det går utover studentene og de svakest stilte. Nå vil Utleiemegleren at politikerne må komme med forslag som bedrer situasjonen.

– Å forby tidsbestemte leiekontrakter, bedre oppsigelsesvern for leietakere og gi tøffere beskatning på utleie vil ikke løse utfordringene i dagens leiemarked. Heller det motsatte – det vil føre til ytterligere økte leiepriser, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Stian Carlsen
Foto: Utleiemegleren

Carlsen mener det aller viktigste som må gjøres, er å bygge flere boliger raskere. Det gjelder spesielt stude

Lanserer Studentindeksen

Det å være student i dag er stressende og dyrt. Dagens boligmangel og priser, gjør at studentene må jobbe mye mer ved siden av studiene, enn det som er ønsket, for å kunne forsørge seg selv. Fremover ønsker Utleiemegleren å sette søkelyset på studentenes situasjon. I forbindelse med Arendalsuka i august lanserer de derfor Studentindeksen for leiemarkedet sammen med Norsk student organisasjon, Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

– Studenttindeksen skal måle hvor mange boliger og til hvilken pris en student kan leie i de store norske byene, gitt studiestøtten og kostnader til normalt livsopphold. Fordi studiestøtten ikke er tilstrekkelig for å dekke alle studentens utgifter, beregner den også hvor mye en student må jobbe for å få økonomien til å gå rundt. Indeksen måler derfor både studenters kjøpekraft i boligmarkedet og deres mulighet til å prioritere studiene, forklarer Carlsen.

To ganger i året

Studentindeksen skal komme ut to ganger i året, i forbindelse med semesterstart, og skal være med på å sette søkelyset på studentenes store utfordringer i boligmarkedet.

– Vi håper at Studenindeksen kan vise frem den håpløse situasjonen dagens studenter står i. Vi håper tallene vil vekke politikerne, sier Carlsen og legger til:

– Dagens situasjon er ikke bærekraftig. Det er Utleiemeglerens prisstatistikk en tydelig indikasjon på, der vi månedlig ser sterkt økende priser i pressområdene.

Les også

Regjeringen er blinde for boligkrisen
Utleieprisene i boligmarkedet fortsetter å øke
Mangler 10-15.000 utleieboliger i Norge i dag

Følg Extraavisen på facebook!