Nyheter

Liten nedgang i arbeidsledigheten

Ingen tvil om at arbeidsmarkedet både i Nittedal og i omlandet vårt går godt. Dette gjenspeiles også i lave tall hva angår den registrerte ledigheten.

Det begynner å bli lenge siden Nittedal var plaget med særlig høye tall når det gjelder arbeidsledighet. Verken koronaen, høye strømpriser eller rentenivået ser ut til å påvirke nivået på ledigheten.

Dette ser man også hver måned når Nav legger frem sine tall over den registrerte arbeidsledigheten. Nittedal pleier å tilhøre bunnsjiktet på denne statistikken, hvilket er sånn vi vil ha det – ihvertfall på dette området.

Navs nylig fremlagte oversikt for september, viser det samme.

Med en registrert ledighet på 1,6 prosent, en tilbakegang på 0,1 prosentpoengt fra august, er det bare Hurdal som har lavere ledighet enn oss på Romerike.

I den andre enden av skalaen ligger Ullensaker.

Med en registrert ledighet på 3 prosent, ligger de soleklart i toppen av ledighetsstatistikken – et halvt prosentpoeng «foran» neste kommune, Lørenskog.

Tallenes tale

KommuneAugustSeptemberEndring
Aurskog-Høland2,21,9-0,3
Rælingen2,22,1-0,1
Lørenskog2,62,5-0,1
Lillestrøm2,42,3-0,1
Nittedal1,71,6-0,1
Gjerdrum1,81,9+0,1
Ullensaker3,13,0-0,1
Nes2,02,1+0,1
Eidsvoll2,22,1-0,1
Nannestad2,01,8-0,2
Hurdal1.21,3+0,1
Romerike gj.snitt2,12,0-0,1