NyheterPolitikk

Mer penger til Nittedal i revidert budsjett

Ikke alt er bare sorgen i kommuneøkonomien. Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett og gir Nittedal noen millioner i økt rammetilskudd.

Hun var nok ikke lei seg, Nittedals «finansminister» Anita Larsen, da regjeringen i dag la frem det som kalles revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår her økte overføringer til kommunene. Blant annet foreslås det å kompensere offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet, for den høye pris- og lønnsveksten. Det gis også mer til kommunene til dekning av utgifter som følge av mottak av flyktninger fra Ukraina.

Etter hva extraavisen får opplyst, innebærer regjeringens forslag at Nittedal får rundt ni millioner kroner i økt rammetilskudd. Dette er penger som uten tvil kommer godt med i en slunken kommunekasse.

Dette er revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er en melding til Stortinget som regjeringen legger fram i midten av mai hvert år (senest 15. mai). Meldingen er en oppdatering av nasjonalbudsjettet, og inneholder en beskrivelse av hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken. Samtidig med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram to proposisjoner til Stortinget. Proposisjonen om «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet» inneholder regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for det inneværende året. Regjeringens forslag til skatteendringer legges fram i en egen proposisjon om «Endringar i skatte- og avgiftsreglane». Ofte brukes betegnelsen «revidert nasjonalbudsjett» eller «revidert budsjett» både om meldingen og proposisjonene.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Først da blir det endelige resultatet for Nittedal klart.

Følg extraavisen på Twitter!