Nyheter

Motorsyklist påkjørt ved Fossen

Litt over klokken 19 inntraff det en trafikkulykke ved Fossen i Hakadal mellom en bil og en motorsyklist.

Det er ikke første gangen, og blir sikkert ikke siste gangen, at det skjer trafikkulykker i krysset Gamle Glittrevei/rv4 ved Fossen.

Slik hendelsen fremstår, har motorsyklisten kommer kjørende på riksveien. I det han kjører forbi krysset der Gamle Glittrevei kommer ut på riksveien, blir han påkjørt av en billist. Billisten kom kjørende ut på riksveien fra Gamle Glittrevei, og det fremstår derfor som sannsynlig at vedkommende ikke overholdt vikeplikten.

Motorsyklisten klaget etter ulykken på smerter i magen, men var bevisst.

Bilføreren slapp unna ulykken uten skader, men bilen ble påført en del materielle skader.

Ulykken medførte en del oljesøl etter motorsykkelen, hvilket skapte en del trafikkale utfordringer.