Nyheter

Politikere enige om forlenget drift på Glittre

Kommunestyret har enstemmig godkjent Heros søknad om forlenget dispensasjon for drift av pleie- og omsorgsmottak på Glittre.

Som ventet gikk kommunestyret i Nittedal inn for å godkjenne Heros søknad om forlenget tillatelse til å drifte særskilt pleie- og omsorgsløsning for flyktninger og akuttmottak for deres pårørende på Glittre.

Formannskapet vedtok i februar i år å gi Hero en tidsbegrenset tillatelse/ dispensasjon til å drifte en særskilt pleie- og omsorgsløsning for flyktninger og akuttmottak for deres pårørende. Tillatelsen var begrenset til ett år, og utløper i april neste år.

I og med at den tillatelsen var tidsbegrenset frem til april neste år, var det derfor nødvendig å søke opp forlengelse.

Saken var satt opp til hastebehandling i kommunestyret. For at det skulle la seg gjøre, sendte ordføreren ut forespørsel til kommunestyrets medlemmer om de kan godta at saken undergis behandling og avstemming via epostuveksling.

Den litt uvanlige forespørselen til bygdas politikere skyldes knapp tidsfrist for å inngi anbud. Allerede 10. november må Hero gi beskjed om de vil gi anbud. Et anbud er avhengig av at bygdas politikere gir tillatelse/dispensasjon til å fortsette tilbudet på Glittre.

For å rekke anbudsfristen ba den nyvalgte ordføreren derfor om tilslutning til forenklet behandling. En slik forenklet saksbehandling var avhengig av enstemmighet blant politikerne.

Nå opplyses det at samtlige kommunestyrerepresentanter har svart positivt på ordfører Winums oppfordring. Søknaden er dermed innvilget, og Hero kan delta i anbudskonkurransen.

Les også

Hero søker om forlenget dispensasjon