Politikk

Rødt står for demokratisk sosialisme

Foto: Rødt
Etter bråket i partiets ungdomsorganisasjon, går nå Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ut. I et innlegg på sin egen facebookside gjør hun det klinkende klart Rødts sosialisme skal være demokratisk.

Det har stormet rundt Rødts ungdomsorganisasjon etter Rød Ungdoms landsmøte sist helg. Stormen har sin bakgrunn i valget av omstridte Amrit Kaur som ny leder.

Kaur er tidligere blitt suspendert av Rød Ungdom etter påstander der hun ble beskyldt for fraksjonisme. Denne suspensjonen ble opphevet av Rød Ungdoms landsmøte,

Påstandene om fraksjonisme knytter seg til hennes mulige tilknytning til organisasjonen Kommunistisk Enhet – en organisasjon som bekjenner seg til Marx og den klassiske kommunismen. Dette har gitt næring til en begrunnet mistanke om at organisasjonen vil kuppe Rødt for å gjøre partiet om til å bli et kommunistparti, og søke tilbake til tidligere tiders AKP.

Muligheten for en mulig gjenoppliving av AKP er, for å si det mildt, noe som skremmer mange medlemmer av Rødt. De aller fleste av Rødts mange medlemmer og sympatisører er personer som har kommet til etter AKPs «storhetstid. AKP var et kommunistisk parti som eksisterte fra 1973 til 2007, og som blant annet gikk aktivt inn for «væpna revolusjon» og «proletariatets diktatur».

Krystallklar

Politiske motstandere var kjapt ute med å skremme med at Rødt kan utvikle seg til ett nytt AKP. Det har også blitt hevdet at Rødt, som et sosialistisk parti, er et anti-demokratisk parti med suspekte holdninger.

For å avlive ethvert grunnlag for slike påstander, går nå Rødts partileder Marie Sneve Martinussen ut og er krystallklar i sin uttalelse: Rødts sosialisme bygger på demokrati og folkestyre.

På sin egen facebookside skriver Martinussen at «Rødt er et demokratisk, sosialistisk parti. Ikke et autoritært, leninistisk kommunistparti».

– Selv kaller jeg meg sosialist. Så er det ikke slik at du må kalle deg det ene eller andre for at det skal være plass til deg i Rødt. Det avgjørende er at Rødts program er klokkeklart på at vår sosialisme skal være demokratisk.

Om forholdet til Rød Ungdom sier hun følgende:

– Rød Ungdom er en selvstendig organisasjon som tar sine egne valg. Det respekterer jeg. Det innebærer også at Rød Ungdoms valg på ingen måte endrer Rødts politikk og prinsipper, slik det har blitt forsøkt skapt et inntrykk av fra flere hold de siste dagene.

Den nye lederen av Rød Ungdom har uttalt at ungdomspartiet er mot norsk våpenstøtte til Ukraina. Til dette sier Rødts leder følgende:

– Rødt støtter Ukrainas legitime forsvarskamp mot Russland – det er det heller ingen grunn til å så tvil om.

Følg Extraavisen på facebook!