Nyheter

Ubetydelig økning i ledigheten

Etter flere måneder uten endring i arbeidsledigheten her i byda, viste Navs oversikt for desember en svak økning i den regisrerte ledigheten.

Det er mulig vi har vært i et paradis der vi har registrert at den registrerte ledigheten her i bygda har stått på stedet hvil. Denne stilstand brytes kanskje nå?

Siste månedsoversikt fra Nav kan tyde på på at ledigheten er på vei opp.

Nå er ikke en økning på 0,1 prosentpoeng noe å være redd for. En så liten økning betyr i praksis at ledigheten står stille, og er noe vi må regne med. Folk kan være på «flyttefot» mellom jobber, statistiske feilmarginer eller mange andre årsaker. Det blir ikke et alvorlig tegn på høyere ledighet før det eventuelt vedvarer over flere måneder.

Hva med Romerike?

Ser vi på Romerike, er tendensen den samme der også. Med noen få unntak, øker ledigheten svakt også her – med en gjennomsnittlig økning på 0,1 prosentpoeng.

Den mest markante økningen har Aurskog-Høland med en økning på 0,3 prosentpoeng, ellers er tendensen den samme som i Nittedal – en svak økning. Bare Rælingen og Lørenskog kan fremvise uendret ledighet fra forrige måned.

Tallenes tale

KommuneNovemberDesemberEndring
Aurskog-Høland2,02,30,3
Rælingen2,12,1
Lørenskog2,52,5
Lillestrøm2,42,50,1
Nittedal1,51,60,1
Gjerdrum1,92,10,2
Ullensaker3,13,20,1
Nes1,92,00,1
Eidsvoll1,92,00,1
Nannestad1,92,00,1
Hurdal1,61,70,1
Romerike gj.snitt2,12,20,1