Nyheter

Uendrete ledighetstall i Nittedal

Navs månedlige oversikt over den registrerte arbeidsledigheten viser en svak økning på landsbasis. Men om ledighetstallene viser en negativ utvikling på landsbasis, kan det virke som Nittedal er en liten og stille øy i et økende ledighetshav.

Tallenes tale viser at antallet ledige her i bygda er uendret fra januar til februar. Ikke bare det. Ser man på Romerike som helhet, ligger vi helt i bunnsjiktet hva gjelder ledighet. Med en registrert ledighet på 1,6 prosent av bygdas totale arbeidsstyrke, er det bare Gjerdrum som har lavere ledighet enn oss.

Navs månedsoversikt viser også at fire av de elleve kommunene som utgjør Romerike, har stabil ledighet. Tre av kommunene har en liten økning, mens tre kan vise til nedgang i ledigheten.

Det må også poengteres at de små endringene man kan lese ut av tallene, isolert sett ikke må leses som at arbeidsmarkedet er inne i en negativ spiral.

Tallenes tale

KommuneFebruarJanuarEndring
Aurskog-Høland2,02,3– 0,3
Rælingen2,01,8+ 0,2
Lørenskog2,52,4+ 0,1
Lillestrøm2,22,2
Nittedal1,61,6
Gjerdrum1,51,7– 0,2
Ullensaker2,82,8
Nes1,91,8+ 0,1
Eidsvoll1,91,9
Nannestad2,01,8+ 0,2
Hurdal1,92,1– 0,2
Romerike gj.snitt2,02,0