Nyheter

Vil bruke nærmere 2 milliarder på Gjøvikbanen

Regjeringen planlegger å bruke nærmere to milliarder kroner på Gjøvikbanen neste år – penger som er tenkt brukt på tre hovedprosjekter for å gjøre Gjøvikbanen mer brukervennlig.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år som ble fremlagt i dag, innebærer en vesentlig styrking av Gjøvikbanen.

Totalt planlegges det å bruke nærmere to milliarder kroner på opprusting av Gjøvikbanen neste år. Disse pengene er planlagt brukt på tre hovedprosjekter, hvorav nytt signalsystem er det som stikker av med det meste av pengene. Det skal også brukes penger på vedlikehold og forbedring av rutetilbudet.

Nytt signalsystem

Det viktigste, og det som det skal brukes mest penger på, er innføring av nytt signalsystem på Gjøvikbanen.

Det nye signalsystemet, ERTMS, er et felles europeisk digitalt signalsystem. ERTMS vil gi flere gevinster, blant annet besparelser i utgifter til vedlikehold og mindre utstyr som kan feile. Det er også et viktig poeng at systemet skal være en standard for hele Europa, noe som vil gi jernbanen et klart løft i konkurransen mot bil, båt og fly.
Systemet er planlagt satt i drift på Gjøvikbanen i løpet av 2024. Etter hvert vil ERTMS bli tatt i bruk trinnvis på hele det norske jernbanenettet.

I tillegg til innføringen av ERTMS, skal det også brukes penger på ulike tiltak for å bedre jernbanens driftssikkerhet. Dette innebærer blant annet utskifting av kontaktsledninger, flomsikring og økt vedlikehold.

Flere avganger

ERTMS vil gi flere gevinster, blant annet besparelser i utgifter til vedlikehold og mindre utstyr som kan feile. Det er også et viktig poeng at systemet skal være en standard for hele Europa, noe som vil gi jernbanen et klart løft i konkurransen mot bil, båt og fly.

I det fremlagte budsjettforslaget er det også satt av penger til den såkalte «effektpakken». Dette er et tiltak som er ment å gi de reisende et bedre tilbud, blant annet i form av flere avganger. I pakken ligger det inne at man øker antall avganger fra ett tog hver andre time til ett tog i timen på strekningen Oslo-Gjøvik.