Nyheter

Milla søker permisjon

Det har ligget i kortene. Døgnet har bare 24 timer, også for APs nye stjerneskudd Milla Skaug Ødegaard. Så nå søker hun permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant.

En av de sakene kommunestyret skal behandle på årets siste møte, er søknad fra APs Milla Skaug Ødegaard om permisjon fra vervet som kommunestyremedlem. Det er en søknad det politiske miljøet i bygda har ventet på.

Milla Skaug Ødegaard ble ved høsten valg valgt inn i kommunestyret. Knapt hadde man rukket å gratulere henne med valgresultatet, før det ble kjent at hun nok ikke ville bli å se så mye i kommunestyresalen. Personer langt høyere i maktpyramiden hadde fått øynene opp for den unge juristen.

I midten av oktober ble det kjent at utenriksminister Espen Barth Eide hadde kapret henne som politisk rådgiver.

Følte tidsklemma

Da utnevnelsen ble kjent, var juristen i henne kjapt ute for å få klarlagt om det kunne medføre konflikter ved å kombinere vervene som politisk rådgiver for et regjeringsmedlem og kommunestyremedlem.

Men kanskje vel så viktig var det andre punktet hun trakk frem da hun uttalte seg til media; den berømmelige tidsklemma.

Til Varingen uttalte Milla etter utnevnelsen at hun var seg bevisst den makten kommunestyret har. Av den grunn var hun ikke komfortabel med å lese sakspapirene for første gang under møtet. I fortsettelsen av dette lå også at dersom hun føler at hun ikke får tid til å forberede seg tilstrekkelig før møtet, ville hun overlate plassen til andre.

Nå tyder alt på at Milla Skaug Ødegaard har kommet til nettopp den konklusjonen.

Som det står i saksfremlegget til kommunestyret, så innebærer vervet svært mye reising og arbeid ut over normal arbeidstid. Det er viktig for henne å gjøre en god jobb i regjering, og vervet som kommunestyrerepresentant krever mer tid enn hun klarer å sette av.

Hun har derfor sendt søknad om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant for den tiden hun innehar rollen som politisk rådgiver i regjeringen.

Skulle søknaden bli innvilget, hvilket det ikke er noen grunn til å tvile på, blir det Kari Aaneby som overtar hennes plass i permisjonstiden.

Les mer

Milla tar ingen sjanser

Milla blir utenriksministerens rådgiver