Nyheter

Nittedal med lavest ledighet på Romerike

Siste statistikk fra Nav viser gledelige tall hva angår arbeidsledigheten i Nittedal. Den viser at antallet som registrerer seg hos Nav Arbeid blir færre og færre.

Arbeidsmarkedet er preget av stor grad av stabilitet. De fleste kommunene har uendret arbeidsledighet fra måneden før, hvilket også gjelder for Romerike som helhet. Nittedal, med en registrert ledighet på 1,5, er en av to kommuner på Romerike som opplever nedgang. Med 1,5 ledighet ligger vi også under landsgjennomsnitt på 1,8 prosent. Fire kommuner opplever økning, om enn liten.

I en kommenar sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte at ledigheten også på landsbasis holdt seg stabil i mars.

– Den er fortsatt på et lavt nivå og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. De siste månedene har det imidlertid blitt færre ledige stillinger, særlig innen bygg og anlegg, kontorarbeid og reiseliv og transport, sier han.

Tallenes tale

KommuneMarsFebruarEndring
Aurskog-Høland2,02,0
Rælingen2,02,0
Lørenskog2,52,5
Lillestrøm2,22,2
Nittedal1,51,6– 0,1
Gjerdrum1,71,5+ 0,2
Ullensaker2,92,8+ 0,1
Nes1,91,9
Eidsvoll2,01,9+ 0,1
Nannestad2,12,0+ 0,1
Hurdal1,81,9– 0,1
Romerike gj.snitt2,02,0

Følg extraavisen på facebook!