Næringsliv

Viktig bidrag til et bedre togtilbud

Foto: Vy
Regjeringen har fått kritikk fra mange hold, ikke minst fra kommuner rundt omkring, for alle prosjekter som ikke nådde opp i Nasjonal Transportplan for årene 2025-2036 ble fremlagt. Men når det gjelder jernbanedelen høster de ros fra flere aktører.

Da regjeringen la frem Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2025-2036, kom det som ventet kritikk fra mange hold for manglende satsing på vei. Flere kalte den fremlagte NRP for en katastrofe for veitransporten.

Men når det gjelder den delen av transporten som foregår med jernbanen vanket det mye ros.

Vy-gruppen, som omfatter både passasjertransport og godstransportøren CargoNet, har sendt ut pressemeldinger der de roser NTP og satsingen på jernbane som den legger opp til.

I pressemeldingen fra Vy-gruppen skriver de at NTP bidrar til et mer pålitelig togtilbud for kundene på Østlandet.

NTP-forslagene rydder også opp i flaskehalser rundt Oslo, og øker kapasiteten på flere linjer, som er viktig for å at flere skal velge å reise miljøvennlig med tog.

Gro Bakstad
Foto: Vy

Dovrebanen og Østfoldbanen er de to linjene med størst kapasitetsutfordringer. Dobbeltspor til Hamar og Fredrikstad gir plass til fire tog i timen, en dobling fra i dag. Samtidig som det korter ned reisetiden på de lange strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg, og det gir plass til flere godstog, sier Gro Bakstad, konsernsjef for Vy-gruppen.-Nasjonal transportplan må bidra til en mer bærekraftig transportsektor, med lavere utslipp, lavere ressursforbruk og mindre naturinngrep. Vi bør begrense transportbehovet gjennom god arealplanlegging, og sørge for at all transportvekst kommer på kollektiv, sykkel og gange, fortsetter hun.

Inneholder viktige tiltak for godstransport

Konsernsjefens uttalelse følges opp av CargoNet, som er en del av VY-gruppen. Selskapet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr transport i Norge og til og fra Sverige.

I en egen pressemelding om den fremlagte NTPen, skriver selskapet at markedet ønsker mer gods på bane for å redusere utslipp, men kapasiteten på mange banestrekninger er sprengt.

– Skal vi kjøre flere og lengre tog, må man ha flere og lengre krysningsspor. Nå foreslår Regjeringen nettopp dette. I denne omgang prioriteres Ofotbanen og Dovrebanen. Dette er prioriteringer selskapet støtter, fordi de kan gi stor effekt, med ganske små investeringer.

For å få fullt utbytte av økt kapasitet på skinnegangen, må man også øke terminalkapasiteten. Særlig i Oslo-området er det behov for en avlastningsterminal i tillegg til Alnabru, som ikke har plass til vekst, heter det i pressemeldingen.

Etterlengtet satsing

Den andre forutsetningen for større overføring av gods fra vei til bane, er etter CargoNets mening, stabil og forutsigbar drift. Kundene er avhengige av at togene kommer når de skal, fordi varer skal raskt videre til butikk.

Etterslep på vedlikehold og fornyelse av infrastruktur har forårsaket mange innstilinger og forsinkelser, som både hemmer vekst og lønnsomhet. Den varslede doblingen av årlig pengebruk på fornyelse av spor, signalsystem og spor er derfor høyst nødvendig og sterkt etterlengtet.

Ingvild Storås

– Det har vært bred politisk enighet om overføring av gods fra vei til bane og sjø, men handlingen har til nå uteblitt. Nå går dette i riktig retning. Når infrastrukturen fungerer og de økonomiske rammevilkårene forhåpentligvis kommer på plass, kan vi investere for vekst og utvikling, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i CargoNet.