Politikk

Mobiliserer foran kommunestyremøte

Flertallet stoppet interpellasjonen om støtte og solidaritet med det palestinske folk sist kommunestyret behandlet saken. Nå krever SV, sammen med AP, MDG og Rødt, at saken om solidaritet med det palestinske folk settes på sakskartet og fremmes som en ordinær sak for kommunestyret.

Mandag 12. februar er det kommunestyremøte. Men dette kommunestyremøtet blir ikke som andre kommunestyremøter.

Partiene SV, AP, MDG og Rødt har meldt inn følgende sak: «Nittedal for solidaritet med det palestinske folket – handling lokalt».

Det er SVs Ida Cathrine Ruud som på vegne av de fire partiene har fremmet forslag til vedtak som følge av situasjonen i Gaza.

I forslaget heter det at det skal skal fremmes en sak om ikke å handle med selskaper som medvirker til okkupasjon, samt at kommunestyret fordømmer Hamas’ angrep 7.10 og Israels angrep på sivile. Videre heter det i forslaget at det må sikres våpenhvile og frigivelse av gisler og det skal sendes en oppfordring til nasjonale myndigheter til å ta imot skadde barn fra Gaza.

Ble stoppet sist

Det er ikke første gang det i kommunestyret inviteres til debatt om det grusomme som skjer i Gaza. SVs Ida Cathrine Ruud fremmet til kommunestyrets møte i desember en interpellasjon hvor hun på vegne av SV oppfordret kommunestyret til å vedta en fordømmelse av Israels krigføring i Gaza og at kommunen skulle slutte seg til det voksende kravet om våpenhvile.

I et dypt engasjert innlegg, prøvde Ida Cathrine Ruud å vekke engasjementet hos resten av kommunestyret. Hun trakk frem at det dette ikke dreier seg om at Nittedal skal bedrive utenrikspolitikk,

– Dette dreier seg ikke om utenrikspolitikk, men om mennesker, om medmennesker og om solidaritet. Ingen kan gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe, sa hun.

– Det mobiliseres rundt om i verden. Hvorfor ikke i Nittedal, var hennes oppfordring til kommunestyret.

Som eksempel på hva hun mente Nittedal kunne gjøre, foreslo Ruud at kommunen i sin anskaffelsespolitikk slutter å handle med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til fortsatt okkupasjon.

I den påfølgende avstemmingen om hvorvidt kommunestyret skulle behandle interpellasjonen, gikk Høyre, Frp, Venstre, INP og KrF inn for at saken ikke skulle behandles. Dersom en tredjedel av kommunestyret, det vil si ti representanter, går inn for å avvise videre behandling av en interpellasjon, blir den avvist.

De fem partiene som ville avvise saken, har samlet sett mer enn en tredjedel kommunestyret bak seg, og saken ble derfor avvist.

Mobiliserer

I etterkant av kommunestyrets avvisningsvedtak, samlet de fire partiene SV, AP, Rødt og MDG seg og ble enige om å legge frem et krav om at saken settes opp som egen sak til behandling i kommunestyret.

Kommuneloven paragraf 11-3 sier nemlig at en sak skal settes på sakslisten dersom minst en tredjedel av kommunestyrets medlemmer krever det. De fire partiene har samlet sett elleve representanter, hvilket betyr at saken ikke kan avvises.

At saken kommer på sakskartet, betyr ikke nødvendigvis at forslaget blir vedtatt. S P har signalisert at de støtter forslaget, dermed trenger man at tre representanter fra kommunestyrets øvrige partier stemmer for forslaget for at det får flertall.

Ingen blir overrasket dersom det styrende flertallet stemmer ned forslaget. Det regnes som sikkert at KrF og Frp vil stemme mot. Det er usikkert hva INP går inn for, men de har uansett bare en representant. Den store usikkerheten er knyttet til Høyre og Venstres representanter.

Det vil derfor i tiden frem mot kommunestyrets behandling foregå en kraftig mobilisering av folkelig støtte til forslaget. Tanken er selvfølgelig at det skal gjøre vondt å stemme mot. Her skal det vises hva befolkningen i Nittedal mener om saken.

Oppfordringen fra forslagsstillerne er klinkende klar: Møt opp til kommunestyret 12. februar og hvis din mening til kommunestyrets medlemmer!

Les også

Det hjalp ikke med følelsesladet appell for Gaza

Lysmarkering for våpenhvile i Gaza

Sv vil ha habdling lokalt mot Israels krigføring i Gaza

Verdig markering for fred

Fra Nittedal til Harestua for å markere solidaritet